Liên hệ

Xanh Villas Resort & Spa
Địa chỉ: Khu đô thị Xanh Villas, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội
Điện thoại: +8424 3200 5138
Hotline đặt phòng: +84 975 31 77 99
Góp ý dịch vụ: + 84 97 531 7799
Email: salesteam@xanhvillasresort.com

Thông tin liên hệ